Toimitilat

Toimitilojen turvallisuudella varmistetaan, että tietoja, asiakirjoja ja tietokoneita säilytetään ja käsitellään asianmukaisesti turvallisissa tiloissa.

Toimitilojen tietoturvan top 10:

  • Käytä toimitiloissa kuvallista Riverian henkilökorttiasi.
  • Henkilökunnan tulee vastaanottaa vierailijat ja saattaa heidät ulos kiinteistön tiloista. Vierailijoiden valvontavastuu on kutsujalla.
  • Ohjaa ystävällisesti vieraat ja “eksyneet” henkilöt oikeisiin paikkoihin.
  • Varmista, että kulunvalvonnassa olevat ovet sulkeutuvat jälkeesi.
  • Huolehdi ovien ja ikkunoiden lukituksesta, kun poistut viimeisenä paikalta. ICT-laitteita sisältävät tilat pidetään lukittuina.
  • Selvitä itsellesi työpisteesi toiminta tulipalo- ja onnettomuustilanteessa.
  • Työaseman luvattoman käytön estät lukitsemalla työaseman. Työasemissa tehdään ns. lukitus eli painetaan WINDOWS -näppäintä ja L -kirjainta. Sammuta tietokone, kun poistut työpaikaltasi. Jos käytössäsi on yhteiskäyttöinen kone, kirjaudu ulos, kun lopetat työskentelyn koneella.
  • Säilytä tärkeät muistilaitteet, muistitikut ja -kortit, CD / DVD:t ja paperit lukituissa tiloissa.
  • Hae verkkotulostimelta/kopiokoneelta tulosteet mahdollisimman pian.
  • Tue omalta osaltasi kulunvalvontaa.