Etätyö

Etätyön kymmenen tärkeintä:

  1. Kiinnitä kaikessa toiminnassasi huomiota tietoturvallisiin menettelytapoihin
  2. Käytä vain työnantajan laitteita
  3. Varmista, ettei kukaan muu pääse käyttämään päätelaitteitasi
  4. Käytä etätyössä ainoastaan sovittuja tietoliikennetapoja ja varmista, että sovitut salaus- ja suojausmenettelyt ovat käytössä.
  5. Huolehdi työasemasi (tai muun päätelaitteen) tietoturvasta. Laitteistoa ei saa käyttää siten, että sen turvallisuus vaarantuu esimerkiksi pelien, ohjelmien lataamisen tai epäluotettavien internet – sivujen selaamisen vuoksi
  6. Huolehdi, etteivät muut perheenjäsenet tai vieraasi pääse salassa pidettäviin asioihin käsiksi tai kuule luottamuksellisia keskusteluja
  7. Vie työpaikan ulkopuolelle vain työn suorittamisen kannalta välttämättömin materiaali.
  8. Vältä salassa pidettävien tietojen tulostamista paperille. Tuo salassa pidettävä materiaali hävitettäväksi työpaikan tietosuoja-astiaan.
  9. Asiakirjoja ei saa käsitellä, säilyttää eikä hävittää niin, että ne voivat joutua sivullisten käsiin.
  10. Muista, että kaikkea työtä ei voi tehdä tietoturvallisesti etätyönä. Tunnista nämä työt.

Riveriassa noudatetaan voimassa olevaa etätyöohjetta. Etätyöskentelystä on aina sovittava työnantajan kanssa erillisellä kirjallisella etätyösopimuksella. Etätyötä suunniteltaessa on huomattava, että kaikkea työpaikalla tehtävää työtä ei välttämättä voida tehdä tietoturvallisesti etätyönä.

Etätyötä tehdään Riverian tarjoamilla työvälineillä (kannettava tietokone ja matkapuhelin). Etätyössä työntekijän on käytettävä omaa tietoliikenneyhteyttä, jonka tulee olla salattu. Tietoturva- ja suojasta huolehtiminen on etätyössä erityisen tärkeää. Etätyötä tehtäessä edellytetään huolellisuutta työvälineiden käytössä ja asiallista internetin käyttöä.