Työsuhteen päättyminen

Työsuhde voi päättyy monella tapaa. Jäät eläkkeelle tai esim. työpaikkasi vaihtuu.

Työpiste, asiakirjat / tiedostokansiot

Esimies huolehtii, että työntekijä siivoaa ja järjestelee työpisteensä. Työntekijä seuloo hallussaan olevat asiakirjat verkkokansiot/tiedostot asiakirjojen säilytysajat huomioiden. Jatkuvien asioiden osalta asiakirjat luovutetaan seuraajalle (tietosuoja huomioiden), arkistoitavissa asiakirjoissa yhteys yksikön arkistonhoitajaan (tai arkisto@riveria.fi). Säilytysajaltaan päättyneet henkilötietoja tai luottamuksellisia tietoja sisältävät asiakirjat hävitetään yksikön tietosuoja-astioiden kautta.

Työpisteen tyhjentämisessä on tärkeää, että jokainen käy läpi omat asiakirjansa, koska tuntee ne parhaiten ja tietää millä asiakirjalla on säilyttämisen arvoa. Asiakirjojen seulonnassa pääsee jo pitkälle jaottelemalla asiakirjat kolmeen ryhmään:

  1. säilytettävät
  2. hävitettävät
  3. henkilökohtaiset