Etusivu

Riverian tietoturva- ja tietosuojaopas

Riverialaisena olet vastuussa siitä, että noudatat näitä ohjeita

Tietoturvan laiminlyönneistä voi aiheutua merkittäviä vahinkoja, joista laiminlyöjä voi joutua korvaus- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen. Työhösi liittyvien tietojen vuotaminen vääriin käsiin voi myös vahingoittaa Riverian mainetta.

Keskeiset tietoturvaohjeet

 • Seuraa tietoturvallisuuteen liittyviä tiedotteita, tutustu ohjeisiin, osallistu koulutuksiin. Toimi saamiesi ohjeiden mukaan.
 • Tue osaltasi organisaation kulunvalvontaa ja käytä organisaation toimitiloissa kuvallista henkilökorttia.
 • Lukitse työhuoneesi ovi poistuessasi työhuoneesta. Älä jätä vierasta yksin tai ilman valvontaa työhuoneeseesi tai muihin oppilaitoksen tiloihin.
 • Estä asiaton pääsy tietojärjestelmiin lukitsemalla työasemasi aina kun poistut sen luota. Lukitseminen on helppoa, paina Windows-lippupainiketta ja kirjainta L.
 • Työpäivän päättyessä kirjaudu tietojärjestelmistä ulos ja sammuta tietokone.
 • Älä anna ulkopuolisen käyttää tietokonettasi.
 • Suojaa tietokoneesi näyttö ja näppäin, kun käsittelet arkaluonteisia tietoja tai kun syötät käyttäjätunnuksesi ja salasanasi
 • Noudata ns. puhtaan työpöydän periaatetta. Älä säilytä työpöydällä salassa pidettävää aineistoa.
 • Säilytä tärkeät muistilaitteet (muistitikut, ulkoiset kovalevyt, paperit) lukituissa tiloissa.
 • Henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei pidä luovuttaa toiselle henkilölle, ei edes kollegalle
 • Arkaluonteisten asioiden tulostamisessa käytä suojattua tulostamista. Jos tulostat suoraan kopiokoneelle, hae tulosteet heti.
 • Henkilötietoja sisältävät asiakirjat hävitetään tietosuoja-astioiden tai silppurin kautta.
 • Arkaluonteisia tietoja voi lähettää sähköpostissa vain turvasähköpostin kautta.
 • Muista että Riverian laitetta, verkkoa ja sähköpostia käyttäessäsi näyt ja esiinnyt aina Riverian edustajana.
 • Ilmoita aina tietoturvallisuuteen liittyvistä ongelmatilanteista ja havaitsemista uhkista ja suojauspuutteista tietohallintoon, tietosuojavastaavalle tai omalle esimiehelle. Heidän velvollisuutensa on välittää tieto eteenpäin ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.